شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389

استخر لوکس اجرا شده در تجریش منطقه 1 توسط لوکس آبی

     

       

    

     

       

    

      

   

سایت اصلی: http://www.estakhr.net

شماره های تماس با لوکس آبی : 09125479527 - 09126126185


برای مشاهده ی عکس ها با کیفیت و جزئیات بالا بر روی آن ها کلیک چپ کرده و منتظر بمانید تا عکس ها نمایان شود.

برای ذخیره ی عکس ها بر روی آن ها کلیک راست کرده و سپس بر روی گزینه ی save target as کلیک چپ کنید،سپس وارد محلی که می خواهید عکس ها را ذخیر کنید شوید و بر روی گزینه ی save کلیک چپ کنید.

نوشته شده توسط محمودی در 1:25 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389

نمونه کار استخر سونا بخار و جکوزی در حال اجرا در کرج جهانشهر

    

    

   

     

  

سایت اصلی : www.estakhr.net

شماره های تماس با لوکس آبی : 09125479527 - 09126126185


برای مشاهده ی عکس ها با کیفیت و جزئیات بالا بر روی آن ها کلیک چپ کرده و منتظر بمانید تا عکس ها نمایان شود.

برای ذخیره ی عکس ها بر روی آن ها کلیک راست کرده و سپس بر روی گزینه ی save target as کلیک چپ کنید،سپس وارد محلی که می خواهید عکس ها را ذخیر کنید شوید و بر روی گزینه ی save کلیک چپ کنید.

نوشته شده توسط محمودی در 0:44 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و چهارم اردیبهشت 1389

نمونه کار استخر وجکوزی در محمودیه تهران منطقه 1

   

      

     

    

  

سایت اصلی: www.estakhr.net

شماره های تماس با لوکس آبی : 09125479527 - 09126126185


برای مشاهده ی عکس ها با کیفیت و جزئیات بالا بر روی آن ها کلیک چپ کرده و منتظر بمانید تا عکس ها نمایان شود.

برای ذخیره ی عکس ها بر روی آن ها کلیک راست کرده و سپس بر روی گزینه ی save target as کلیک چپ کنید،سپس وارد محلی که می خواهید عکس ها را ذخیر کنید شوید و بر روی گزینه ی save کلیک چپ کنید.

نوشته شده توسط محمودی در 23:17 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سوم اسفند 1388

نمونه کار مجموعه نیاوران

  

سایت اصلی: www.estakhr.net

نمونه کار ها مجموعه نیاوران اجرا شده توسط آقای محمودی.

شماره های تماس با شرکت : 09125479527  - 09126126185

برای مشاهده ی عکس ها با کیفیت و جزئیات بالا بر روی آن ها کلیک چپ کرده و منتظر بمانید تا عکس ها نمایان شود.

برای ذخیره ی عکس ها بر روی آن ها کلیک راست کرده و سپس بر روی گزینه ی save target as کلیک چپ کنید،سپس وارد محلی که می خواهید عکس ها را ذخیر کنید شوید و بر روی گزینه ی save کلیک چپ کنید.


برچسب‌ها: شرکت استخر سازان آبراهه
نوشته شده توسط محمودی در 23:4 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سوم اسفند 1388

نمونه کار جکوزی و پله ی استخر اجرا شده

جکوزی 1 جکوزی روشن

پله استخر  پله استخر 2

سایت اصلی: www.estakhr.net

نمونه کار های جکوزی و پله ی استخر  اجرا شده توسط آقای محمودی.

شماره های تماس با شرکت : 09125479527  - 09126126185

برای مشاهده ی عکس ها با کیفیت و جزئیات بالا بر روی آن ها کلیک چپ کرده و منتظر بمانید تا عکس ها نمایان شود.

برای ذخیره ی عکس ها بر روی آن ها کلیک راست کرده و سپس بر روی گزینه ی save target as کلیک چپ کنید،سپس وارد محلی که می خواهید عکس ها را ذخیر کنید شوید و بر روی گزینه ی save کلیک چپ کنید.


برچسب‌ها: شرکت استخر سازان آبراهه
نوشته شده توسط محمودی در 22:47 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سوم اسفند 1388

نمونه کار سونا بخار به همراه سرامیک کاری

سونا بخار سونا بخار 2  سونا بخار 3

سونا بخار 4

نمونه کار های سونا بخار اجرا شده توسط آقای محمودی.

شماره های تماس با شرکت : 09125479527  - 09126126185

برای مشاهده ی عکس ها با کیفیت و جزئیات بالا بر روی آن ها کلیک چپ کرده و منتظر بمانید تا عکس ها نمایان شود.

برای ذخیره ی عکس ها بر روی آن ها کلیک راست کرده و سپس بر روی گزینه ی save target as کلیک چپ کنید،سپس وارد محلی که می خواهید عکس ها را ذخیر کنید شوید و بر روی گزینه ی save کلیک چپ کنید.

نوشته شده توسط محمودی در 22:33 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سوم اسفند 1388

شومینه های سونا خشک

شومینه سونا خشک  شومینه سونا خشک 2  شومینه سونا خشک 3

نمونه کار های سونا خشک اجرا شده توسط آقای محمودی.

شماره های تماس با شرکت : 09125479527  - 09126126185

برای مشاهده ی عکس ها با کیفیت و جزئیات بالا بر روی آن ها کلیک چپ کرده و منتظر بمانید تا عکس ها نمایان شود.

برای ذخیره ی عکس ها بر روی آن ها کلیک راست کرده و سپس بر روی گزینه ی save target as کلیک چپ کنید،سپس وارد محلی که می خواهید عکس ها را ذخیر کنید شوید و بر روی گزینه ی save کلیک چپ کنید.

نوشته شده توسط محمودی در 22:14 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سوم اسفند 1388

نمونه کار اجرا شده ی سونا خشک 1

سونا خشک سونا خشک سونا خشک

نمونه کار های سونا خشک اجرا شده توسط آقای محمودی.

شماره های تماس با شرکت : 09125479527  - 09126126185

برای مشاهده ی عکس ها با کیفیت و جزئیات بالا بر روی آن ها کلیک چپ کرده و منتظر بمانید تا عکس ها نمایان شود.

برای ذخیره ی عکس ها بر روی آن ها کلیک راست کرده و سپس بر روی گزینه ی save target as کلیک چپ کنید،سپس وارد محلی که می خواهید عکس ها را ذخیر کنید شوید و بر روی گزینه ی save کلیک چپ کنید.

نوشته شده توسط محمودی در 21:24 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سوم اسفند 1388

نمونه کار اجرا شده ی استخر 3

استخر  

 

سایت اصلی: www.estakhr.net

نمونه کار های استخر اجرا شده توسط آقای محمودی.

شماره های تماس با شرکت : 09125479527  - 09126126185

برای مشاهده ی عکس های با کیفیت و جزئیات بالا بر روی آن ها کلیک چپ کرده و منتظر بمانید تا عکس ها نمایان شود.

برای ذخیره ی عکس ها بر روی آن ها کلیک راست کرده و سپس بر روی گزینه ی save target as کلیک چپ کنید،سپس وارد محلی که می خواهید عکس ها را ذخیر کنید شوید و بر روی گزینه ی save کلیک چپ کنید.

نوشته شده توسط محمودی در 21:16 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سوم اسفند 1388

نمونه کار اجرا شده ی استخر 2

استخر اجرا شده  پله های استخر  

نمونه کار های استخر اجرا شده توسط آقای محمودی.

شماره های تماس با شرکت : 09125479527  - 09126126185

برای مشاهده ی عکس های با کیفیت و جزئیات بالا بر روی آن ها کلیک چپ کرده و منتظر بمانید تا عکس ها نمایان شود.

برای ذخیره ی عکس ها بر روی آن ها راست کلیک کرده و سپس بر روی گزینه ی save target as کلیک چپ کنید،سپس وارد محلی که می خواهید عکس ها را ذخیر کنید شوید و بر روی گزینه ی save کلیک چپ کنید.

نوشته شده توسط محمودی در 21:2 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر